Valintaprosessi


  •  Vuoden Vaahtopää valitaan vuosittain seuran vuosikokouksessa
     
  •  Vuoden Vaahtopää voi olla koti- tai ulkomainen henkilö, yritys tai järjestö

  • Ehdokkaita voivat asettaa seuran jäsenet joko ennen kokousta tai sen aikana

  • Ehdokkuus tulee perustella kirjallisesti

  • Ehdokkaitten välillä suoritetaan vaali suljetuin lipuin seuraavasti

a.       ensimmäisessä vaiheessa lippuun merkitään kolmen ehdokkaan nimi. Liput joihin ei ole merkitty 3 nimeä hylätään

b.       tappi lukee liput ja varatappi laskee äänet

c.       kaksi eniten ääniä saanutta pääsee ratkaisevaan vaaliin

d.       mikäli äänet ovat tasan suoritetaan näiden kesken uusintavaali

e.       ratkaisevassa vaalissa lippuun merkitään yhden ehdokkaan nimi

f.        tappi lukee liput ja varatappi laskee äänet

g.       eniten ääniä saanut nimetään Vuoden Vaahtopääksi

h.       mikäli äänet ovat tasan vaali toistetaan kunnes jompikumpi saavuttaa enemmistön äänistä

i.         epäselvissä tapauksissa tappi ratkaisee asian

  • Vuoden Vaahtopäähän otetaan yhteys ja järjestetään tilaisuus jossa hänelle

a.       luovutetaan kunniakirja

b.       luovutetaan Vaahtopää-patsas

c.       luovutetaan korillinen Nokian Panimon tuotteita